یکشنبه, ۰۶ مهر ۱۳۹۹

 

جعل اسناد بهادار و مدارک چاپی امنیتی در جهان بسیار گسترده است. صاحبان نام های تجاری (Brands) و نهادهای دولتی در سراسر جهان همواره به دنبال راه هایی برای حفاظت از این مدارک در برابر جاعلان هستند.در “پردازش تصویر رایان” صاحبان نام های تجاری، از سوی طراحان گرافیک و کارشناسان چاپ برای اجرای طراحی های پیچیده روی اسناد و بسته ها تا آخرین مراحل آماده سازی محصول چاپی همراهی می شوند.“پردازش تصویررایان” تکنیک هایی را بکار می گیرد تا طرح های پیچیده همراه با مرکب های ویژه امنیتی شامل مرکب های نامریی و حرارتی پاسخگوی نیازهای مشتریان برای افزایش حفاظت از نام تجاری آنان باشد و در نبرد با جاعلان به آنان امنیت خاطر دهد.