یکشنبه, ۰۶ مهر ۱۳۹۹

 

 

پردازش تصویررایان با استفاده از تکنیک های تولید هولوگرام امنیتی با کاهش مخاطرات جعل محصولات گام بزرگی در راستای حفظ نام و اعتبار صنایع برداشته است.رایان بزرگترین شرکت سازنده و پیشتاز در صنعت هولوگرام در ایران است. این شـرکت مجهـز به پیشرفته ترین تجهیزات و دستگاه های تولید هولوگرام و چاپ امنیتی می باشد. محصـولات هولوگـرام “رایـان” دارای وضـوح بسیار بالا و ویژگی های پیچیده بوده و در سطوح گوناگون امنیتی، رنگ و ابعاد گوناگون قابل تولید می باشند.هولوگـرام چاپ گـرم امکان دیگری است که “رایـان” می تواند فراهـم سازد. الصـاق هولوگـرام چاپ گرم روی اسنـاد و مدارک به ابعاد امنیتی آن می افزاید وتکنیک های ویژه ای را می طلبد که “رایان” به آن مجهز است.در “رایان” امکانات تولید برچسب های Scratch off وجود دارد. این برچسب ها  برای پوشاندن پین کدها در کارت های شارژ و لیبل های اصالت محصول استفاده می شود.تولید انواع نخ های امنیتی و بسته بندی از دیگر قابلیت های منحصر به فرد این مجموعه است.