یکشنبه, ۰۶ مهر ۱۳۹۹

 

خط مشی کیفیت

 

شرکت پردازش تصویر رایان، مجموعه ای پیشتاز در زمینه چاپ بسته بندی و امنیتی، با هدف جلب رضایت ذینفعان،با بکارگیری سیستم های مدیریت کیفیت  ISO9001:2015  ،مدیریت محیط زیست ISO14001:2015  ومدیریت ایمنی و بهداشت OHSAS18001:2007 ، خود را متعهد به تحقق محورهای زیر می داند :

 

  1. ترویج فرهنگ مشتری مداری در همه سطوح سازمانی از طریق پایبندی به تعهدات و برآورده سازی الزامات مشتریان.
  2. توسعه نیروی انسانی با آموزش مستمر کارکنان.
  3. بهبود شرایط تکنولوژیکی سازمان در راستای توسعه رقابت سالم و هوشمند و افزایش سهم بازار
  4. ارتقای مستمر بهره وری با بیشینه سازی بهره گیری از منابع (مواد اولیه، نیروی انسانی و تسهیلات)
  5. توجه به کلیه قوانین و مقررات کاربردی کیفی ، ایمنی و بهداشتی و زیست محیطی متناسب با صنعت چاپ
  6. شناسایی،کنترل و پیشگیری کلیه جنبه های زیست محیطی، ریسکهای ایمنی و بهداشتی در حوزه فعالیتهای سازمان با هدف
  7. - کاهش آلودگیهای زیست محیطی
  8. - کاهش مصدومیت و بیماریهای شغلی

                                                                             مدیرعامل